Rozmiar Kontrast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

Aktualnosci
APEL DO MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE SEGREGACJI ODPADÓW

APEL DO MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE
POPRAWY POZIOMU SEGREGACJI ODPADÓW


    Szanowni Państwo,

   Segregacja odpadów to obowiązek każdego z nas, jednak niestety praktyka w dalszym ciągu wskazuje, że jakość segregacji odpadów nie jest całkowicie zadowalająca.
   Jak wynika z informacji uzyskanych ze specjalistycznych instalacji do których  przekazywane są odpady, część odpadów, które powinny trafić do worków na selektywną zbiórkę, przekazywana jest przez mieszkańców razem z odpadami zmieszanymi. Taka sytuacja praktycznie uniemożliwia ich dalszy odzysk, ponieważ odpady surowcowe są zanieczyszczone, a wysegregowane z nich surowce są w bardzo małym stopniu  zagospodarowywane przez sortownie do  ponownego wykorzystania.
   Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców z apelem: dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów !
   Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi.
   Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez miasto (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.
   Poziom recyklingu narzucony odgórnymi przepisami z roku na rok jest coraz wyższy i coraz trudniej będzie nam go wszystkim osiągnąć.   
 
   Niewywiązanie się przez Miasto z tego
obowiązku, może skutkować nałożeniem na Miasto kar administracyjnych. Konsekwencje finansowe poniesiemy wspólnie, gdyż może mieć to również wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnych latach.    
   Ponadto przypominamy, że brak prawidłowej segregacji wykazanej podczas kontroli będzie skutkował naliczeniem podwyższonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obecnie wynosi 84 zł/osobę.

  Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców - dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów !!!

Ulotka - jak prawidłowo segregować odpady

 

dodano: 06.05.2024
Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki

Informujemy, że od dnia 10.04.2024 r. wchodzą w życie nowe opłaty za wodę i ścieki.

Instytucja regulacyjna "PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie" decyzją z dnia 13.03.2024 r. zatwierdziła nową taryfę na okres najbliższych trzech lat.

Poniżej : tekst decyzji zatwierdzającej taryfę oraz tekst aktualnej taryfy.

https://bip.malopolska.pl/mzgkimszoo,a,1452837,taryfa-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow.html

Nowe ceny w pierwszym roku obowiązywania taryfy :

1. Za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych : 6,28 zł netto (6,78 zł brutto)
2. Za 1 m3 wody dla innych odbiorców : 6,58 zł netto (7,11 zł brutto)
3. Za 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych : 11,19 zł netto (12,09 zł brutto)
4. Za 1 m3 ścieków dla innych klientów : 11,19 zł netto (12,09 zł brutto)

dodano: 09.04.2024

Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja: Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/