Rozmiar Kontrast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

jesteś w: Strona główna > O firmie

O firmie

 

Nazwa
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Rzeczna 7
34-600 Limanowa

Działalność 
Zakład wielobranżowy.

Realizuje zadania własne gminy, głównie z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Świadczy także usługi zewnętrzne w szerokim zakresie : roboty drogowe, usługi transportowe,

odbiór odpadów, badania laboratoryjne wody i ścieków, zarządzanie nieruchomościami, usługi pogrzebowe.

Struktura właścicielska :
60.012 udziałów - Miasto Limanowa

29.456 udziałów - Polski Fundusz Rozwoju Fundusz Inwestycji Samorządowych
                             Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie


Inne dane 
KRS : 0000 393 958 , Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Kapitał zakładowy : 7.400.222,00 zł
NIP : 737-219-61-96
REGON : 121842461
Nr konta : 21 8804 0000 0000 0027 7400 0001

 

Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja: Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/