Rozmiar Kontrast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

Wywóz odpadów

» Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości mieszkalnych w 2024 roku.

Odbiór odpadów z firm i instytucji posiadających ryczałtowe umowy na wywóz odpadów stałych będzie się odbywał w tych samych terminach, co dla mieszkańców z danej ulicy.

Informacje na temat funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów :
» Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Moczarki - REGULAMIN

 

Przepisy miejskie dotyczące gospodarki odpadami :

» Regulamin Utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa

» Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
   odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
   przez właścicieli nieruchomości opłatę

 

Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja: Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/