Rozmiar Kontrast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

Odbiór odpadów

Oferujemy odbiór odpadów od klientów indywidualnych, firm oraz instytucji.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych 
w typowych, znormalizowanych pojemnikach na odpady : 110 l, 240 l, 1100 l, 2200 l oraz kontenerach KP7.

Możemy również odbierać odpady zgromadzone w workach oraz zebrane "luzem" na warunkach uzgadnianych indywidualnie.

Na życzenie podstawiamy także pojemniki lub kontenery
( 5,5 m3 oraz 7,0 m3 ) na wskazane przez klienta miejsce np. na czas remontów, na plac budowy itp...Szczegółowe warunki cenowe i organizacyjne do uzgodnienia z kierownikiem Zakładu Oczyszczania Miasta
- w biurze przy ul. Rzecznej 7 , 
- telefonicznie :
18-3372-491, 3372-492 , 3372-889
- email :
biuro@mzgkim.limanowa.pl lub zom@mzgkim.limanowa.pl

Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja: Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/