Rozmiar Kontrast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

Gospodarka mieszkaniowa

 W ramach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zarządzamy w tej chwili 29-ma budynkami na terenie miasta Limanowa, z czego 17 to budynki należące do Wspólnot Mieszkaniowych, a pozostałe 12 to budynki komunalne.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje także miejską kotłownią osiedlową przy ul. Z. Augusta 7, która zaopatruje w ciepło większość budynków na tym osiedlu.

Wszystkim kontarhentom oferujemy wpółpracę w zakresie :

- kompleksowego zarządzania nieruchomościami,
- zaopatrzenia w ciepło z kotłowni miejskiej oraz lokalnych kotłowni w budynkach,
- wykonywania wszelkich napraw w administrowanych budynkach,
- utrzymania terenów zielonych wokół budynków,
- pielęgnacji i wycinki drzew,
- wszelkiego rodzaju prac porządkowych

Szczegółowe warunki cenowe i organizacyjne do uzgodnienia z kierownikiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
- w biurze przy Rzecznej 7 , 
- telefonicznie : ul. Rzeczna 18-3372-491, 3372-492 ,  ul. Spacerowa 
18-3371-302
- fax : 18-3376-083
- email :
biuro@mzgkim.limanowa.pl lub bezpośrednio zgm@mzgkim.limanowa.pl

       

Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja: Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/