Rozmiar Kontrast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

Do sprzedania

Kontener - naczepa z systemem zgniatającym.
Używana do transportu odpadów.

MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Zbliża się do końca realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Limanowej”.

Spółka realizuje to zadanie przy współpracy i dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2- Gospodarka odpadami – spr, Numer naboru RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17.

 

W zakres projektu wchodzi realizacja dwóch głównych zadań:

1. Modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Moczarki,
2. Podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania promocyjne.

W ramach modernizacji PSZOK został wyposażony w wagę towarową do pomiaru ilości odpadów wraz
z kontenerem do obsługi wagi i urządzeniami pomiarowymi.
Całkowita wartość zadania wyniesie brutto ok. 170.000 zł, w tym ok. 13.000 zł na działania z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.

Na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.05.02.02-12-0519/17-00-XVII/273/FE/18 zawartej w dniu 09.07.2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie dla tego zadania w kwocie 110.499,99 zł.

Odsłon (436) hk 2019-04-10
Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja: Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/