Rozmiar Kontrast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

Do sprzedania

Kontener - naczepa z systemem zgniatającym.
Używana do transportu odpadów.

Aktualności
PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Z A W I A D O M I E N I E

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców, ul. Kolejowej oraz Osiedla Nad Torem

 że w dniu: 19.12.2019r. (czwartek), od godz. 09:00
do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody

w związku z usuwaniem awarii wodociągowej.
Prosimy o sprawdzenie i zamknięcie wszystkich urządzeń wodociągowych przed ewentualnym opuszczeniem budynku/mieszkania.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

..

Odsłon (85) 2019-12-19 » więcej
BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH !

UWAGA : OBOWIĄZEK REJESTRACJI W B.D.O. !

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Limanowej informuje, że podmioty, które:
- wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

- wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

muszą dokonać rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestry BDO grożą wysokie kary.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji w BDO znajdują się na stronie : https://bdo.mos.gov.pl/.

..

Odsłon (117) hk 2019-12-06 » więcej
OFERTA PRACY

Zarząd MZGKiM sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko kierownika zakładu pogrzebowego.
Zakres działalności tego zakładu obejmuje :
1. Zarządzanie cmentrzem komunalnym,
2. Handel i usługi pogrzebowe.
Oferty wraz z CV należy składać w formie pisemnej w biurze MZGKiM sp. z o.o. przy ul. Rzecznej 7 lub e-mailowo : biuro@mzgkim.limanowa.pl

Termin składania ofert : 16 grudnia 2019 godz. 15,00.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny (18 3372-491) lub e-mailowy.

Zarząd MZGKiM sp. z o.o.

..

Odsłon (129) hk 2019-12-06 » więcej
ZMIANA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Przypominamy naszym klientom, że w dniu 24 maja 2019 r. wchodzą w życie nowe opłaty za wodę i ścieki w wysokości :
1. Za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych : 3,64 zł netto (3,93 zł brutto)
2. Za 1 m3 wody dla innych odbiorców : 4,51 zł netto (4,87 zł brutto)
3. Za 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych : 5,88 zł netto (6,35 zł brutto)
4. Za 1 m3 ścieków dla innych klientów : 6,98 zł netto (7,54 zł brutto)


Ze szczegółami taryfy można zapoznać się ne naszej stronie BIP :
https://bip.malopolska.pl/mzgkimszoo,m,305392,taryfa-oplat.html

..

Odsłon (320) hk 2019-05-20 » więcej
EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW

W dniach 8-9 kwietnia br. odbył się w Krakowie
V Europejski Kongres Samorządów .
Jednen z paneli Kongresu dotyczył inwestycji samorządowych z udziałem spółek gminnych oraz współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. W dyskusji swoimi doświadczeniami
w tym zakresie podziielili się między innymi :
Pani WicePrzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki - Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych Polskiego Funduszu Rozwoju
oraz Zarząd Spółki :

https://www.forum-ekonomiczne.pl/category/wydarzenia/europejski-kongres-samorzadow/

..

Odsłon (342) hk 2019-04-10 » więcej
MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Zbliża się do końca realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Limanowej”.

Spółka realizuje to zadanie przy współpracy i dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2- Gospodarka odpadami – spr, Numer naboru RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17.

 

..

Odsłon (491) hk 2019-04-10 » więcej
Rusza program „Mieszkać w LimaNowej”

Rusza program „Mieszkać w LimaNowej”

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Miasta Limanowa :

http://mieszkania.miasto.limanowa.pl/

..

Odsłon (315) hk 2019-02-20 » więcej
NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Informujemy mieszkańców Miasta Limanowa, że od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie nowe zasady selktywnej zbiórki odpadów - określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa, w którym przewiduje się wymóg sortowania odpadów na 5 frakcji, zamiast dotychczasowych trzech.

Właściciele nieruchomości, którzy deklarują oddawanie odpadów jako segregowanych "u źródła" są zobowiązani do stosowania pojemników lub worków w odpowiednich kolorach :

1. niebieskie - na papier i tekturę
2.
zielone - na szkło (opakowania szklane)
3.
żółte - na metale i tworzywa sztyczne
4.
brązowe - na bioodpady
5. czarne - na pozostałe odpady komunalne

..

Odsłon (887) hk 2019-01-08 » więcej
DOSTAWA WODY DO MIASTA ZOSTAŁA WZNOWIONA

Informujemy, że dostawa wody z ujęcia do Miasta została wznowiona.
Trwa sukcesywne uruchamianie pompowni strefowych.

Dalszy rozwój sytuacji będzie uzależniony od ustania opadów deszczu w dorzeczu Łososiny powyżej ujęcia wody.

..

Odsłon (433) hk 2018-07-19 » więcej
PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Informujemy, że z powodu szkód na ujęciu wody i stacji uzdatniania wody spowodowanych wylaniem rzeki Łososny przerwane zostało pompowanie wody do miasta.

W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze dzisiejszej nocy wystąpią braki w dostawie wody na terenie miasta.

W chwili obecnej nie można podać dokładnej daty uruchomenia na nowo pompowania wody. O aktualnej sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

..

Odsłon (393) hk 2018-07-18 » więcej
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna rekordów: 46, strona 1 z 5
Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja: Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/