Rozmiar Kontrast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

Aktualności
APEL DO MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE SEGREGACJI ODPADÓW

APEL DO MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE
POPRAWY POZIOMU SEGREGACJI ODPADÓW


    Szanowni Państwo,

   Segregacja odpadów to obowiązek każdego z nas, jednak niestety praktyka w dalszym ciągu wskazuje, że jakość segregacji odpadów nie jest całkowicie zadowalająca.
   Jak wynika z informacji uzyskanych ze specjalistycznych instalacji do których  przekazywane są odpady, część odpadów, które powinny trafić do worków na selektywną zbiórkę, przekazywana jest przez mieszkańców razem z odpadami zmieszanymi. Taka sytuacja praktycznie uniemożliwia ich dalszy odzysk, ponieważ odpady surowcowe są zanieczyszczone, a wysegregowane z nich surowce są w bardzo małym stopniu  zagospodarowywane przez sortownie do  ponownego wykorzystania.
   Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców z apelem: dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów !
   Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi.
   Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez miasto (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.
   Poziom recyklingu narzucony odgórnymi przepisami z roku na rok jest coraz wyższy i coraz trudniej będzie nam go wszystkim osiągnąć.   
 
   Niewywiązanie się przez Miasto z tego
obowiązku, może skutkować nałożeniem na Miasto kar administracyjnych. Konsekwencje finansowe poniesiemy wspólnie, gdyż może mieć to również wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnych latach.    
   Ponadto przypominamy, że brak prawidłowej segregacji wykazanej podczas kontroli będzie skutkował naliczeniem podwyższonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obecnie wynosi 84 zł/osobę.

  Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców - dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów !!!

Ulotka - jak prawidłowo segregować odpady

 

..

Odsłon (105) hk 2024-05-06 » więcej
Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki

Informujemy, że od dnia 10.04.2024 r. wchodzą w życie nowe opłaty za wodę i ścieki.

Instytucja regulacyjna "PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie" decyzją z dnia 13.03.2024 r. zatwierdziła nową taryfę na okres najbliższych trzech lat.

Poniżej : tekst decyzji zatwierdzającej taryfę oraz tekst aktualnej taryfy.

https://bip.malopolska.pl/mzgkimszoo,a,1452837,taryfa-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow.html

Nowe ceny w pierwszym roku obowiązywania taryfy :

1. Za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych : 6,28 zł netto (6,78 zł brutto)
2. Za 1 m3 wody dla innych odbiorców : 6,58 zł netto (7,11 zł brutto)
3. Za 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych : 11,19 zł netto (12,09 zł brutto)
4. Za 1 m3 ścieków dla innych klientów : 11,19 zł netto (12,09 zł brutto)

..

Odsłon (214) hk 2024-04-09 » więcej
Podpsano umowę na roboty przy Szkole nr 4

W dniu 22 marca br. podpisano umowę z Miastem
Limanowa, w ramach której Spółka zreallizuje
„Remont placu postojowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4” o wartości 206 096,30 zł.

https://miastolimanowa.pl/2024/03/podpisano-umowy-na-modernizacje-i-remont-bazy-oswiatowej/

 

 

..

Odsłon (154) hk 2024-03-25 » więcej
PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Z A W I A D O M I E N I E

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

zawiadamia Odbiorców wody z ul. Łososińskiej (od mostu do ronda Solidarności), ul. Tarnowskiej, ul. Rzecznej, ul. Moczarki, ul. Dębowej, ul. Skrudlak oraz Sowlin (od ul. Dębowej i Moczarki)
że w dniu: 25.01.2024r. (czwartek)

w godz. od  7.00 do ok. godz. 13.00

nastąpi przerwa w dostawie wody.

..

Odsłon (830) 2024-01-23 » więcej
PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Z A W I A D O M I E N I E

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

zawiadamia Odbiorców wody z Osiedla MARSÓW, ul. Beskidzkiej i przyległych,

ul. Żwirki i Wigury oraz przyległych, (zasilanych z przepompowni wody przy

ul. Żwirki i Wigury),  ul. Z Augusta nr 4 i nr 6,
że w dniu: 26.09.2023r. (wtorek)

w godz. od  8.00 do ok. godz. 16.00

nastąpi przerwa w dostawie wody.

..

Odsłon (979) 2023-09-21 » więcej
W Wielki Piątek biuro czynne do godz. 12,00

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) biuro przy ul. Rzecznej 7 będzie czynne do godz. 12,00.

..

Odsłon (603) hk 2023-04-04 » więcej
ZIMOWE UTRZYMANIE MIASTA

Informujemy mieszkańców naszego miasta, że w sezonie zimowym 2022/2023 nasza Spółka będzie realizować zadanie zimowego utrzymania dróg.

Wzorem lat ubiegłych prace wykonywane będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie zawartej z Miastem Limanowa :

https://miastolimanowa.pl/2022/11/zimowe-utrzymanie-drog-na-terenie-miasta-limanowa/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18 3371-639 od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00 do 15,00.

..

Odsłon (893) hk 2022-11-28 » więcej
ZAKOŃCZONO TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW

W dniu 10 listopada br. dokonano odbioru końcowego robót termomodernizacyjnych na terenie bazy Spółki przy ul. Rzecznej.
Głównym wykonawcą robót była Firma Ogólnobudowlana STAMBUD z Limanowej.

W czynnościach odbioru końcowego wzięli udział :
Marian Sułkowski - Właściciel firmy STAMBUD,
Wojciech Dziedzic - Inspektor nadzoru - firma LOKUM z Krakowa – autor audytów i projektów,
Grzegorz Wolak  - Inspektor nadzoru,
Henryk Kapera - Prezes MZGKiM sp. z o.o. - inwestor

..

Odsłon (699) mzgkim 2022-11-28 » więcej
Termomodernizacja obiektów Spółki

W dniu 2 sierpnia br. podpisana została umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację budynków technicznych i biurowych przy ul. Rzecznej.

Pożyczka w kwocie 625 128,20 zł pozwoli na wykonanie  docieplenia budynków oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Celem realizowanego zadania jest zmniejszenie
kosztów ogrzewania obiektów poprzez ograniczenie zapotrzebowania na ciepło, co przyczyni się jednocześnie do poprawy jakości powietrza.
..

Odsłon (737) 2022-11-14 » więcej
Podziękowania dla Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Pan Burmistrz Władysław Bieda oraz członkowie Rady : Pan Piotr Potaczek, Pan Maciej Kluczko, Pan Krzysztof Smaga i Pan Leszek Król oraz Prezes Zarządu Henryk Kapera podziękowali odchodzącemu na emeryturę Panu Stanisławowi Sajdakowi za współpracę i wkład w rozwój Spółki w ciągu minionych sześciu lat pracy na stanowisku Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

..

Odsłon (889) 2022-07-14 » więcej
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna rekordów: 70, strona 1 z 7
Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja: Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/